رفتن به بالا

تلفن تماس: 09175886068


اتصال قطعات سیستم کانال گرد، براساس اندازه کانال و نوع کاربرد به یکی از روش های زیر صورت می پذیرد:

۱ – اتصال کشویی یا داخل کانالی

۲ – اتصال فلنجی

۳ – اتصال گسکت دار

 

اتصال کشویی یا داخل کانالی

این نوع اتصال ساده و ارزان بوده و برای قطرهای پایین (معمولاً زیر ۵۰ سانتیمتر) مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

تماس بگیرید