رفتن به بالا

تلفن تماس: 09175886068


چهار راهی 90 درجه

اتصالات برای تقسیم هوا، تبدیل مقطع کانال و تغییر مسیر در شبکه کانال به کار می روند. اتصالات سیستم کانال کشی اسپیرال در سه نوع داخل کانالی، گسکت دار و فلنجی و برحسب سفارش از ورق گالوانیزه، آلومینیوم یا استیل قابل تولید هستند.

چهار راهی ۹۰ درجه

چهارراهی ها چهارراهی های تبدیل با ویژگی های هندسی متفاوت از نظر شرایط ورودی و خروجی، زوایا و نوع انشعاب ها و موقعیت انشعاب ها نسبت به یکدیگر قابل تولید می باشند.

 

تماس بگیرید