رفتن به بالا

تلفن تماس: 09175886068


اتصالات برای تقسیم هوا، تبدیل مقطع کانال و تغییر مسیر در شبکه کانال به کار می روند. اتصالات سیستم کانال کشی اسپیرال در سه نوع داخل کانالی، گسکت دار و فلنجی و برحسب سفارش از ورق گالوانیزه، آلومینیوم یا استیل قابل تولید هستند.

 

سه راهی ها و سه راهی های تبدیل

سه راهی ها و سه راهی های تبدیل با ویژگی های هندسی متفاوت از نظر شرایط ورودی و خروجی و نیز زاویه و نوع انشعاب قابل تولید می باشند.

چنانچه قطر ورودی و خروجی سه راه متفاوت باشند، سه راه تبدیل گفته می شود. انواع سه راهی و سه راه های تبدیل با زاویه انشعاب ۹۰ ، ۴۵ ، ۳۰ درجه و … قابل ارائه هستند.سه راهی هاو سه راهی های تبدیل با ویژگی های هندسی متفاوت از نظر شرایط ورودی و خروجی و نیز زاویه و نوع انشعاب قابل ارائه  می باشند.

 

تماس بگیرید