رفتن به بالا

تلفن تماس: 09175886068


اتصالات برای تقسیم هوا، تبدیل مقطع کانال و تغییر مسیر در شبکه کانال به کار می روند. اتصالات سیستم کانال کشی اسپیرال در سه نوع داخل کانالی، گسکت دار و فلنجی و برحسب سفارش از ورق گالوانیزه، آلومینیوم یا استیل قابل تولید هستند.

 

زانویی ها

زانویی ها با زوایا و شعاع های انحنای مختلف قابل تولید هستند. (شعاع مرکزی استاندارد R=D می باشد)

تماس بگیرید