رفتن به بالا

تلفن تماس: 09175886068


اتصالات برای تقسیم هوا، تبدیل مقطع کانال و تغییر مسیر در شبکه کانال به کار می روند. اتصالات سیستم کانال کشی اسپیرال در سه نوع داخل کانالی، گسکت دار و فلنجی و برحسب سفارش از ورق گالوانیزه، آلومینیوم یا استیل قابل تولید هستند.

تبدیل ها

تبدیل ها در انواع مختلف مانند گرد به گرد و گرد به چهارگوش و به صورت متقارن یا نامتقارن می باشند.

تماس بگیرید