رفتن به بالا

تلفن تماس: 09175886068


شلواره های کانال اسپیرال

در این بخش مطالب مختصری در مورد شلواره های کانال اسپیرال که جزو اتصالات مهم این محصول

به شمار می رود، توضیح داده‌ایم.  داشتن اطلاعات در مورد هر محصول می تواند به شما کمک کند تا

از کاربردهای مختلف آن ها مطلع شوید و برای استفاده و نیز محل مناسب به کار گیری آن ها تصمیم

مناسب را بگیرید. حال توجه شما را به خواندن این مطلب جلب می کنیم.

اتصالات برای تقسیم هوا، تبدیل مقطع کانال و تغییر مسیر در شبکه کانال به کار می روند. اتصالات

سیستم کانال کشی اسپیرال در سه نوع داخل کانالی، گسکت دار و فلنجی و برحسب سفارش از ورق

گالوانیزه، آلومینیوم یا استیل قابل تولید هستند.

 

شلواره های کانال اسپیرال

 

شلواره های کانال اسپیرال می توانند به صورت روبروزن یا زاویه دار و همچنین متقارن یا نامتقارن باشند.

تماس بگیرید